Sztuczna Inteligencja, Uczenie Maszynowe w WSB we Wrocławiu.

11
01/2021

Sztuczna Inteligencja, Uczenie Maszynowe w WSB we Wrocławiu.

BTech realizuje kolejny projekt dla Wyższej Bankowej we Wrocławiu. Tym razem przedmiotem pracy naszych konsultantów i programistów jest opracowanie i wdrożenie platformy webowej typu Artificial Intelligence do nauki uczenia maszynowego, uczenia głębokiego z wykorzystaniem sieci neuronowych. 

 
Dostarczona przez BTech Platforma będzie bazować m.in. na rozwiązaniach Google Cloud Platform oraz danych pochodzących z systemów SAP ERP i S/4HANA. Docelowe środowisko informatyczne pozwoli studentom na budowanie aplikacji AI (sztucznej inteligencji) oraz wykorzystanie uczenia maszynowego w scenariuszach biznesowych między innymi z takich obszarów funkcjonalnych systemu SAP jak:

  • Automatyczne procesowanie nowo wprowadzonych zamówień (PO – ang. Purchase Order) i zgłoszeń zapotrzebowania (PR – ang. Purchase Requisition).
  • Automatyzacja obsługi zgłoszeń serwisowych. 
  • Kompletowanie i wprowadzanie danych (wynikających z predykcji) na fakturach typu “parked” wraz z opcją „Image recognition” oraz wykrywania duplikatów faktur.
  • Predykcja błędów powstałych w procesach biznesowych pomiędzy modułami SAP: MM, PP, SD, QM, WM, eWM, PM i ich usuwanie w czasie rzeczywistym.
  • Analiza trendów akcji krajowych w celu oszacowania kursów walut dla par walut: PLN/USD PLN/EUR USD/EUR, a same algorytmy mają w pełni automatycznie analizować zmiany na indexach głównych giełd i przewidywać zachowanie się walut krajowych.

Oprócz prac programistycznych i wdrożeniowych nasz zespół odpowiada także za Obsługę serwisową platformy, szkolenia użytkowników oraz prace rozwojowe.

 

Kategoria: 

Zobacz inne aktualności