Split Payment – stanowisko SAP

11
04/2018

Split Payment – stanowisko SAP

Już od 01.07.2018 w Polsce zacznie obowiązywać mechanizm Split Payment (dzielona płatność VAT). Stosowanie go jest w założeniach dobrowolne jednak w sytuacji gdy któryś kontrahent przedsiębiorstwa zacznie z niego korzystać staje się on obowiązkowy dla obu stron. W takiej sytuacji przy każdej transakcji (towar/usługa) nabywca wpłaca wartość netto na rachunek bankowy dostawcy a kwota podatku VAT trafia na odrębny rachunek VAT należący do dostawcy do którego jednak wgląd ma również fiskus. 

Sam mechanizm ma na celu zwiększenie transparentności rozliczeń VAT-owskich i ograniczenie wyłudzeń. Jedną z największych zalet związanych z korzystaniem ze Split Payment jest skrócenie czasu zwrotu VAT do 25 dni w przypadku rachunku VAT lub do 60 dni w przypadku zwykłego rachunku.

SAP przedstawił swoje stanowisko w kwestii Split Payment dla Polski w nocie 2607042. Oficjalne rozwiązanie aktualnie jest jeszcze w fazie pilotażowej. Do końca kwietnia tego roku trwają zamknięte testy rozwiązania dla wybranych klientów (SAP noty 2624533 i 2627169).

Zobacz inne aktualności