Połączenie z KBJ S.A.

22
09/2023

Połączenie z KBJ S.A.

Plan połączenia spółek kapitałowych: KBJ S.A. z siedzibą w Warszawie oraz BTech Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu

Informujemy, iż w dniu: 22.09.2023 r. uzgodniony został plan połączenia spółek BTech Sp. z o.o. i KBJ S.A.  Celem połączenia jest przede wszystkim konsolidacja działalności, w tym działalności operacyjnej i decyzji zarządczych, a w konsekwencji integracja systemów obu łączących się spółek. Stosownie do przepisu art.500 § 2(1) k.s.h. niniejszym udostępniamy plan połączenia do wiadomości publicznej. Pełny tekst uchwały (plik .PDF) jest dostępny TUTAJ

Zobacz inne aktualności