Obsługa zwrotów reklamacyjnych w SAP ECC i S/4HANA

29
04/2021

Obsługa zwrotów reklamacyjnych w SAP ECC i S/4HANA

Zwroty reklamacyjne, to nieodłączny element rzeczywistości w każdej firmie produkcyjnej czy handlowej. Dość kłopotliwy i trudny w analizie rentowności poszczególnych pozycji oferty handlowej firmy.

 

Zazwyczaj, rentowność produktów liczymy zestawiając przychody ze sprzedaży z kosztami wytworzenia, uwzględniając także koszty transportu, magazynowania, sprzedaży, promocji wraz z innymi składnikami zgodnymi z firmowym modelem alokacji kosztów. Jak w tym podejściu traktować koszty obsługi zwrotów reklamacyjnych? 

Zwykle są to koszty, które wiążą się z obsługą gwarancyjną, a więc koszty: odebrania, magazynowania, inspekcji zwrotu, naprawy i/lub wymiany wadliwego produktu i dostarczenia klientowi takiego, który jest już pozbawiony wad. Sytuację utrudnia też sposób organizacji firmy: rozdzielenie sprzedaży i obsługi posprzedażowej, a więc zarządzania reklamacjami i zwrotami. Ktoś inny odpowiada za sprzedaż, przyjęcia zgłoszeń reklamacyjnych, ich obsługę i całą logistykę procesu, która odbywa się w tle. Dlatego tak ważne jest poświęcenie temu składnikowi kosztów dużej uwagi i zastosowanie przemyślanych rozwiązań IT, które zapewnią pełen obraz sytuacji panującej w obsłudze posprzedażowej.

Firma BTECH przygotowała rozszerzenie standardowej funkcjonalności obsługi zwrotów, mając na uwadze optymalizację procesu. Po implementacji użytkownicy otrzymują rozwiązanie, które umożliwia dokładne odwzorowywanie procesów zwrotów, automatyczne generowanie niezbędnych dokumentów oraz pełen wgląd w obieg informacji na wszystkich etapach procesu zwrotu reklamacyjnego. Stosując nasze rozwiązanie, sprawicie Państwo, że obsługa procesu zwrotu reklamacyjnego, naprawy lub wymiany wadliwego sprzętu stanie się dużo łatwiejsza.

Podobne korzyści osiągamy w przypadku takich czynności jak: inspekcje zwrotów (niezależnie od ich miejsca), ewidencja ruchu zamienników, śledzenie zużycia części zapasowych potrzebnych do naprawy, wystawianie faktur korygujących lub faktur za naprawę (przy odrzuceniu reklamacji) czy raportowanie z poszczególnych faz procesu.

W efekcie kompleksowa obsługa zgłoszenia reklamacyjnego zajmie nam mniej czasu, łatwiejsze będzie ewidencjonowanie wszystkich kosztów, zwłaszcza tych, które dotychczas były trudne, lub wręcz niemożliwe do ustalenia. To z kolei droga do lepszego zarządzania cenami, rentownością i całym cyklem życia oferowanych produktów.  Szczegóły oczywiście zależą od indywidualnych potrzeb i specyfiki procesów każdej firmy. Zapraszamy do rozmów!

 

Kategoria: 

Zobacz inne aktualności