Jednolity Plik Kontrolny w SAP ERP

30
03/2020

Jednolity Plik Kontrolny w SAP ERP

W tym roku pojawiają się nowe wymogi odnośnie raportowania w ramach Jednolitego Pliku Kontrolnego. BTech oferuje Państwu swoją pomoc w zakresie przystosowania do tych wymagań systemu SAP ERP i S/4Hana.  Co obejmuje zakres prac?

  • Analiza obecnych procesów wchodzących do JPK_FA(3) oraz JPK_V7M pod kątem wymagań MF
  • Analiza obecnej konfiguracji JPK_FA
  • Analiza wymagań do JPK_V7M
  • Wgranie niezbędnych not SAP przez pracowników/partnerów biznesowych Wykonawcy
  • Mapowanie pól w SAP do pól zawartych w schematach przygotowanych przez MF
  • Przystosowanie PLVAT do JPK_FA(3) z uwzględnieniem wymogów MF
  • Rekonfiguracja całego JPK_VAT(3) do JPK_V7M
  • Rozwiązania niestandardowe biorące udział w obecnych procesach 
  • Niezbędne prace programistyczne i konfiguracyjne wymagane do poprawnego działania not i systemu Zamawiającego.
Kategoria: 

Zobacz inne aktualności