Jak usprawnić płatności własne w SAP?

09
09/2019

Jak usprawnić płatności własne w SAP?

W naszej ofercie jest już dostępny specjalny kokpit płatniczy usprawniający zarządzanie płatnościami własnymi w systemie SAP.

 Nowe oprogramowanie zmienia niemal całkowicie koncepcję regulowania zobowiązań w SAP. W przeciwieństwie do standardowych rozwiązań do obsługi płatności, jakie zastosowano w SAP ERP, wspomniany kokpit pozwala zautomatyzować i skrócić proces regulowania zobowiązań w tych firmach, które:

 • korzystają z wielu rachunków bankowych,
 • generują duży wolumen przelewów,
 • realizują płatności w sposób zdecentralizowany i odczuwają brak wystarczającej kontroli nad procesem.

Poza tym Kokpit Płatniczy umożliwia takie operacje jak:

 • automatyczne tworzenie propozycji płatniczych,
 • zbiorcze przesuwanie przelewów do wskazanego banku,
 • akceptację oraz podpis certyfikatem bankowym paczek wg zdefiniowanych schematów
 • wstrzymywanie do zapłaty wybranych dokumentów. 

Dostarcza też przejrzysty wgląd w bieżące saldo zobowiązań do uregulowania z poszczególnych rachunków bankowych, a także wspiera różne sposoby wysyłki paczek płatności do banku, w tym także wymianę plików płaskich i komunikację WebService.

Korzyści:

 • Czas – skrócenie obsługi procesu płatniczego poprzez eliminację czynności ręcznych i komunikację bezpośrednią z bankiem.
 • Kompletna informacja – uzyskanie pełnej wiedzy o wartości bieżących zobowiązań do uregulowania w podziale na rachunki  i waluty.
 • Bezpieczeństwo – zwiększenie kontroli nad procesem poprzez mechanizm akceptacji i automatycznego generowania plików.
 • Oszczędność – ograniczenie kosztów transakcyjnych poprzez elastyczny wybór banku do realizacji płatności.
 • Przejrzystość -  Możliwość uporządkowania procesu płatniczego poprzez jego podział na jasno zdefiniowane etapy, z których każdy daje uprawnionym użytkownikom dostęp do określonych funkcji.

Więcej informacji na ten temat: www.fintiera.pl

Zobacz inne aktualności