Integracja systemów IT w grupie Otmuchów

12
02/2019

Integracja systemów IT w grupie Otmuchów

Kolejny projekt w toku: nasi konsultanci odpowiadają za stworzenie mechanizmów wymiany danych pomiędzy oprogramowaniem ERP: „SAP Business One” a systemami do zarządzania magazynami Grupy Otmuchów SA.

OtmuchowGrupa Otmuchów to jeden z wiodących w Polsce producentów słodyczy i przekąsek. W jej skład wchodzą trzy spółki produkcyjne i jedna logistyczna, w których obecnie wdrażane są systemy Qguar, wspomagające planowanie i zarządzanie produkcją (APS i MES), zarządzanie magazynami (WMS) i flotą transportową (TMS). Centrum środowiska IT grupy Otmuchów stanowi system ERP SAP Business One, przeznaczony do ewidencji transakcji we wszystkich obszarach zarządzania poszczególnymi spółkami Grupy. Architektura tego rozwiązania pozwala na pełną integrację z dowolnym specjalistycznym oprogramowaniem innych producentów i w przypadku firmy Grupy Otmuchów całość prac integracyjnych realizujemy m.in. przy wykorzystaniu rozwiązania SAP Process Orchestration na bazie protokołu  SOAP i  technologii JDBC.

Obecnie trwa pierwsza faza projektu polegająca na Integracji SAP Business One z rozwiązaniem Qguar WMS Pro. Jest to system wspomagający obsługę procesów w magazynach różnego typu: począwszy od przyjęcia towaru, poprzez składowanie i kompletację, aż po ich wydanie. Jego wbudowane moduły do pozwalają na pracę z towarami dowolnego rodzaju oraz prowadzenie wszelkich analiz i rozliczeń operacji logistycznych czy optymalizacji wykorzystania przestrzeni magazynowych. 

Realizowany przez spółkę BTech projekt umożliwi ewidencję w systemie ERP zdarzeń zachodzących w obszarach zarządzania magazynami, jak również przepływ danych podstawowych (kontrahenci, indeksy artykułów, dane o zamówieniach, itp.) z systemu SAP Business One do oprogramowania magazynowego.

Integracja systemu ERP i oprogramowania do zarządzania magazynami to tak naprawdę pierwszy etap. W kolejnych będą prowadzone prace mające na celu wymianę danych pomiędzy SAP Business One a pozostałymi rozwiązaniami Qguar: oprogramowaniem do planowania  i sterowania produkcją oraz do zarządzania flotą transportową. Nadrzędnymi celami całego projektu są m.in.: integracja i automatyzacja wymiany danych w środowisku IT Grupy Otmuchów, wyższa wydajność pracy, sprawniejsza komunikacja pomiędzy poszczególnymi komórkami przedsiębiorstwa oraz lepszy dostęp do informacji niezbędnych w procesach analizy sytuacji ekonomicznej Grupy.

Kategoria: 

Zobacz inne aktualności