Elastyczne zarządzanie partiami w SAP

07
02/2023

Elastyczne zarządzanie partiami w SAP

Jak rozszerzyć standardowe funkcjonalności SAP w obszarze ustalania partii? Zapraszamy do lektury artykułu jednego z naszych konsultantów.

Podczas procesów produkcyjnych jakość produktu może się zmieniać w oparciu o kilka charakterystycznych cech np. jakość półproduktu, wydajność maszyny, kontrola jakości na danym etapie procesu itp. Do rozróżnienia wspomnianej jakości wyrobu gotowego w SAP możemy wykorzystać tzw. partie. O tym, jak w niestandardowy sposób korzystać z tej funkcjonalności pisze jeden z naszych konsultantów w portalu blogs.sap.com

Zapraszamy do lektury!

Kategoria: 

Zobacz inne aktualności