"Biała Lista" podatników VAT w SAP. Nowy pakiet usług.

24
11/2022

"Biała Lista" podatników VAT w SAP. Nowy pakiet usług.

Wprowadzamy modyfikację naszej oferty dotyczącej "Białej Listy". Od teraz weryfikacja czynnych podatników VAT nie ma ograniczeń ilościowych!

Biała Lista w SAP.  Podstawowe informacje.

Możliwość weryfikacji czynnych podatników VAT jest dostępna od kilku lat i odbywała się np. za pośrednictwem specjalnego API łączącego system SAP z bazami danych w Ministerstwie Finansów. Obecnie poszerzamy listę naszych rozwiązań o narzędzie rekomendowane przez koncern SAP.

Rozwiązanie oparte jest  tzw. noty OSS, dotyczące Białej Listy oraz programowanie ABAP. Komunikacja między systemem SAP a odbywa się za pośrednictwem połączenia RFC, a dane źródłowe w formie pliku płaskiego (ok. 200 MB skompresowanych danych) są pobierane na serwer SAP, gdzie następuje ich dekompresja, a następnie wgranie do docelowych tabel systemu ERP. Po zakończeniu prac wdrożeniowych możliwe będzie prowadzenie walidacji rachunków bankowych partnerów biznesowych, posiadających polski numer NIP podczas następujących procesów: 

  • Tworzenie / zmiana partnera biznesowego 
  • Kontrola masowa partnera biznesowego / sprzedawcy / klienta 
  • Księgowanie / zmiana dokumentu FI (walidacja może być wykonana tylko w przypadku, gdy typ banku partnera jest utrzymywany na poziomie dokumentu) 
  • Płatności automatyczne - przebieg Propozycji i Płatności, walidacja Białej listy może zatrzymać przebieg Propozycji/Płatności. 

Oprócz tego nasze rozwiązanie pozwoli też na weryfikację kontrahenta w bazie REGON oraz w bazach VIES zawierających informację o europejskich podatnikach VAT.Ostatnim, opcjonalnym elementem naszej oferty w tym zakresie jest rozszerzenie funkcjonalności systemu SAP o automatyczne pobieranie kursów walut z Narodowego Banku Polskiego. 

Podsumowanie

W przypadkunaszego pakietu "Biała Lista w SAP" pełna lista rozszerzeń systemu obejmuje następujące procesy: 

  • Weryfikacja Białej listy na etapie płatności wychodzących 
  • Weryfikacja Białej listy na etapie zakładania kontrahenta 
  • Weryfikacja Białej Listy na etapie przebiegu JPK 
  • Weryfikacja bazy REGON 
  • Integracja z NBP (automatyczne pobieranie kursów walut). 

Czas wdrożenia pakietu dla jednej jednostki gospodarczej: od 10 dni roboczych. Ostateczna długość prac zależy od bieżącej sytuacji w systemie ERP (Wersja SAP, stan aktualizacji, liczba jednostek gospodarczych, liczba użytkowników itp. Dokładna kalkulacja powstanie po fazie analizy przedwdrożeniowej i opracowaniu modelu rozwiązania).

Dodatkowe informacje

Kategoria: 

Zobacz inne aktualności