Akademia Programowania BTech - kolejna edycja

18
11/2021

Akademia Programowania BTech - kolejna edycja

Od 15 do 16 stycznia 2022 w naszym biurze odbędą się kolejna edycja warsztatów z programowania w języku ABAP pt. ”Akademia Programowania BTech”. Zgłoszenia przyjmujemy Tylko do 20 grudnia 2021!

Warsztaty są przeznaczone dla studentów IV i V roku, dysponujących już pewną wiedzą z zakresu programowania w przynajmniej jednym języku i zainteresowanych karierą programisty systemów SAP.

W trakcie zajęć uczestnicy będą mogli poznać podstawy  programowania w języku ABAP (Advanced Business Application Programming), stworzonym przez koncern SAP SE do rozwoju kolejnych generacji ich sztandarowego systemu klasy ERP. Oprócz teorii, studenci będą mieli okazję do uczestnictwa w zajęciach praktycznych, a osoby, które najlepiej wykorzystają zdobytą w naszej „Akademii” wiedzę, będą miały szansę na dalszą współpracę z BTechem. Zainteresowanych zapraszamy do zapoznania się z programem zamieszczonym poniżej i zgłaszania swojego udziału. Aplikacje zawierające CV proszę przesyłać na adres: akademia@btech.pl

UWAGA: Zgłoszenia przyjmujemy tylko do 20 grudnia 2021. Udział w warsztatach jest bezpłatny, natomiast liczba miejsc ograniczona! Do zgłoszenia proszę dołączyć następującą klauzulę:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w moim zgłoszeniu uczestnictwa w Akademii Programowania dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez BTech Sp. z o. o. z siedzibą we Wrocławiu (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)).

Program warsztatów "AKADEMIA PROGRAMOWANIA BTECH":

Dzień pierwszy 15.01.2022

10.00 – 11.45:

1. Wstęp

1.1 Powitanie uczestników, przedstawienie firmy i prowadzących

1.2 Omówienie zasad korzystania z biura i sprzętu

2. Wprowadzenie do systemów ERP koncernu SAP SE

2.1 Dla przypomnienia: Czym jest system klasy ERP

2.2 Krótko o systemie ERP – architektura, role konsultantów

2.3 Objaśnienie interfejsu graficznego – logowanie, workbench

3. Podstawowe narzędzia wykorzystywane w SAP ERP

3.1 Czym jest transakcja, przedstawienie najczęściej używanych

3.2 Czym jest ABAP

3.3 Skróty klawiszowe, poruszanie się po systemie

3.4 Podstawy debuggera

 

11.45– 12.10: Przerwa kawowa

 

12.10 – 14.00:

4. Wprowadzenie do języka ABAP

4.1 Edytor ABAP

4.2 Pretty Printer

4.3 Przykładowa budowa prostego programu:

4.3.1 Deklaracja typów

4.3.2 Deklaracja zmiennych, stałych

4.3.3 Ekran selekcji

4.3.4 Kontrola ekranu selekcji

4.3.5 Sekcja wykonywalna

5. Składnia języka ABAP:

5.1 Interpunkcja

5.2 Komentarze

5.3 Typy danych

5.4 Deklaracja własnych typów danych

5.5 Typy złożone i tabelaryczne

5.6 Operatory matematyczne

5.7 Operacje (funkcje) numeryczne

5.8 Instrukcje warunkowe

5.9 Operatory logiczne

5.10 Pętle

5.11 Zmienne systemowe

5.12 Operacje na tabelach

5.13 Modularyzacja

 

14.00– 14.45 Przerwa obiadowa

 

14.45– 18.00:

6. Dobre praktyki programowania

6.1 Konwencja nazewnicza

6.2 Czysty kod

7. Zadania praktyczne

 

Dzień drugi 16.01.2022:

10.00 – 11.30:

1. Zadania praktyczne część 2

2. Zadania sprawdzające nabyte umiejętności

 

11.30– 12.00: Przerwa kawowa

 

12.00 – 14.00

3. Zadania sprawdzające nabyte umiejętności cd.

 

14.00– 14.45: Przerwa obiadowa

 

14.45– 18.00

4. Zadania sprawdzające nabyte umiejętności cd.

5. Podsumowanie akademii – krótka ankieta dla uczestników.

Kategoria: 

Zobacz inne aktualności